Ontwikkelingen


Met de oprichting van onze stichting in januari 2012 is de start gemaakt met de ontwikkeling van integrale kindcentra bij de scholen van Stichting PCO Gelderse Vallei. Een ontwikkeling die fasegewijs vorm zal krijgen en mede afhankelijk is van de huisvestingsmogelijkheden voor kinderopvang op de locaties. Ons streven is om op een zo groot mogelijk aantal van de schoollocaties straks eigen, integrale kinderopvang te kunnen bieden. Waar mogelijk en verantwoord zal ons aanbod zowel buitenschoolse opvang (BSO) voor 4 -12 jarigen als ook kinderdagopvang voor 0 - 4 jarigen omvatten.

 

Wij bieden in de gemeente Nijkerk ook Peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen van 2-4 jaar. Op deze website kunt u onder het kopje Peuteorpvang zien waar onze locaties zich bevinden.