Plaatsingsbeleid


Het plaatsingsbeleid is bedoeld om u te informeren over onze werkwijze bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en tenslotte bij beëindiging ervan. In gevallen waarin het plaatsingsbeleid niet voorziet, beslist de directie.

Aanmelding
Aanmelding voor een plaats gaat via ‘Inschrijven’ op de pagina’s ‘Kinderdagverblijven’ of ‘Buitenschoolse opvang’ op onze site.
 
Leeftijd voor aanmelding

De leeftijden waarop u uw kind kunt inschrijven voor kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf: vanaf vaststelling van de zwangerschap

  • Buitenschoolse opvang: vanaf 3 jaar
     

Leeftijd voor start opvang
Start van de diverse vormen van opvang is mogelijk vanaf de volgende leeftijden
  • Kinderdagverblijf: 10 weken
  • Buitenschoolse opvang: 4 jaar
 
Prioriteitenstelling

Het plaatsen van kinderen binnen onze kindercentra gebeurt aan de hand van de beschikbare plaatsen en de gevraagde dagdelen. Bij aanmelding krijgt de aanvraag een prioriteit toegekend die mede de plaats op de planningslijst bepaalt.
De volgende prioriteitenvolgorde wordt gehanteerd:

  1. Ouders/opvoeders waarvan een ander kind al bij St. Kindcentra PCO Gelderse Vallei geplaatst is.
  2. Ouders/opvoeders van kinderen die op school zitten bij St. PCO Gelderse Vallei.

  3. Nieuwe ouders/opvoeders met kinderen van 0 - 4 jaar.

  4. Ouders/opvoeders van kinderen die op andere scholen zitten.

Voor bijzondere situaties kan hier op beoordeling door de directie van worden afgeweken.