oudercommissie en ouderraadpleging
 

St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei heeft zich regelmatig ingespannen om per locatie een oudercommissie te installeren. Echter deze inspanningen hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Mocht u wel interesse hebben om zitting te nemen in een oudercommissie van één van onze locaties, dan kunt u zich aanmelden door naar ons te mailen.

Zolang er geen oudercommissie is zal St. Peuteropvang PCO Gelderse Vallei op de volgende wijze ouders betrekken bij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid:

  • Bij plaatsing wordt ouders gewezen op de aanwezigheid van het pedagogisch werkplan op de locatie.

  • Bij wijzigingen in het pedagogisch beleid of de andere genoemde aangelegenheden worden alle ouders minstens een maand plus een dag voor de invoering daarvan, schriftelijk op de hoogte gesteld.

  • Ouders worden in de brief nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. Als meer dan twee ouders hetzelfde advies geven op het uit te voeren beleid worden deze ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan met de manager kindcentra aangaande de wijziging op het beleid.

  • Als meer dan 2/3 van ouders een advies geven op het nieuwe beleid wordt een ouderbijeenkomst gepland.