StageOnze organisatie is een erkend leerbedrijf voor stagiaires van verschillende opleidingen op het gebied van Sociaal Agogisch Werk, (Sociaal) Pedagogisch Werker en (Helpende) Zorg en Welzijn.

De stageplaatsen voor de verschillende locaties worden centraal geregeld.

Voor aanmelding van een stage kunt u dit formulier downloaden, invullen en opsturen naar Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei, Postbus 200, 3770 AE Barneveld. Uiterlijk binnen 2 weken hoort u of er mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centraal bureau peuteropvang, 0342-767204 of per email.