VVE

Waar staat VVE voor?

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit vindt plaats door middel van een VVE programma.


Waarom VVE?

Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden.


Voor wie is het VVE programma?

Alle kinderen op één van onze peuteropvanglocaties volgen het VVE programma. Maar het is speciaal gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar die risico lopen op ontwikkelingsachterstand of die een ontwikkelingsachterstand hebben.


Welk programma wordt er gevolgd?

Bij Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei wordt er op alle locaties gewerkt met het programma Puk & Ko, dit is een onderdeel van het programma KO-totaal. Het is een educatief totaalprogramma dat is afgestemd op de behoeftes van peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.ko-totaal.nl/
 

Wat zijn de plaatsingseisen voor VVE?

Uw kind mag geplaatst worden als er een officiële verwijzing van het consultatiebureau is. Daarnaast moet uw kind minimaal 3 dagdelen per week geplaatst worden en ook daadwerkelijk komen.
 

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor VVE?

Op het consultatiebureau wordt aangegeven of uw kind tot deze doelgroep behoord. Zo ja, dan krijgt u een verwijsformulier Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s mee. Hiermee kunt u bij de peuteropvang aangeven dat uw kind een doelgroepkind is. In dat geval wordt de financiering (ouderbijdrage) aangepast. Het kan voor komen dat uw kind al op de peuteropvang zit en dat de pedagogisch medewerker constateert dat hij of zij eigenlijk een doelgroepkind is. In dat geval zal de pedagogisch medewerker en speciaal formulier voor het consultatiebureau invullen met het verzoek uw kind aan te merken als doelgroepkind. Uiteindelijk zal de officiële bevestiging hiervan door het consultatiebureau moet worden bevestigd met het speciale verwijsformulier.
 

Wie betaalt het VVE-programma?

De overheid bepaald per jaar de maximale ouderbijdrage van een doelgroepkind. Wat uw ouderbijdrage wordt is afhankelijk van of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Voor uitgebreide informatie hiervoor zie onze tarieven.
 

Wanneer stopt het VVE-programma?

Het VVE-programma stopt automatisch als uw kind van de peuteropvang afgaat.

  • Daarnaast stopt het programma als blijkt dat uw kind regelmatig minder dan drie keer in de week de peuteropvang bezoekt, ondanks dat u hier (meerdere keren) op gewezen bent door Stichting Peuteropvang PCO Gelderse Vallei.
  • Indien na een bepaalde periode blijkt dat uw kind geen taal- of ontwikkelingsachterstand (meer) heeft kan het VVE programma gestopt worden. In dat geval heeft een ander kind, die dit programma meer nodig heeft, de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
  •  

Mijn kind heeft een verwijsformulier maar kan toch niet geplaatst worden. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat uw kind een verwijsformulier voor VVE heeft maar toch niet geplaatst kan worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er zijn geen drie dagdelen meer beschikbaar op de peuteropvang omdat locatie omdat het vol zit
  • Er zijn geen drie dagdelen meer beschikbaar op de peuteropvanglocatie omdat het maximum aantal doelgroepkinderen op het dagdeel bereikt is (dit om segregatie tegen te gaan)