Tarieven


Voor peuteropvang kunt u, mits u daarvoor in aanmerking komt, kinderopvangtoeslag aanvragen voor de uren dat uw kind naar de peuteropvang gaat. Bekijk onze tarievenlijst 2017 en 2018.
 
ls uw kind een doelgroepkind is en geplaatst is volgens het VVE programma dan komt u in tariefgroep 1 of 2.
Afhankelijk of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag komt u in tariefgroep 1 (geen kinderopvangtoeslag) of tariefgroep 2 (wel kinderopvangtoeslag).
 
Als uw kind niet volgens het VVE programma is geplaatst dan is uw kind een regulier kind en komt u in tariefgroep 3 of 4.
Afhankelijk of u wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag komt u in tariefgroep 3 (geen kinderopvangtoeslag) of tariefgroep 4 (wel kinderopvangtoeslag).
U kunt een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.
 
Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is het van belang dat u een ouderverklaring en een IB60 verklaring van de niet werkende ouder inlevert. Het IB60 formulier dient u bij de belastingdienst aan te vragen (0800-0543).
 
Tariefgroep 2
Indien u in tariefgroep 2 valt, dan betaalt u een brutobedrag voor 2 dagdelen. Het 3de dagdeel is gratis (gesubsidieerd door de gemeente Nijkerk).
 

Kinderopvangtoeslag
Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt via www.belastingdienst.nl/toeslagen, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten. In de toeslagentabel 2016 en 2017 kunt u zien welk percentage dit voor uw inkomensgroep is. 

U kunt ook een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.


Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag heeft u ook het LRK nummer van de locatie nodig, deze zijn:

 

Locatie LRK nummer
De Koningslinde: 217443539
De Oranje-Nassauschool: 784625906
Het Kwetterhok: 198511528
Het Snaterhok: 447697808
De Spreng Hoevelaken 268232155