Ruilen opvangdagen


Wij hanteren binnen onze kindcentra een klantvriendelijk ruilbeleid. Dit houdt in dat wij met onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zo flexibel mogelijk proberen in te spelen op de wensen en behoeften van ouders.


In beginsel komen kinderen op vaste dagen naar onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (met uitzondering van de flexibele opvangmogelijkheden). Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind.


Wij bieden dan de mogelijkheid om vaste opvangdagen of dagdelen vrij gemakkelijk op een ander moment op te nemen.
Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang in verband met bijvoorbeeld ziekte of vakantie, ruilen tegen een andere opvangdag. Let wel, dit is enkel mogelijk indien de groepsbezetting dit toelaat qua leeftijdsopbouw en groepsgrootte van de groep.

Het ruilen is een service en geen recht!
Onze pedagogisch medewerkers begrijpen dat het niet door kunnen gaan van een ruildag, voor u als ouder vervelend kan zijn.


Klik HIER voor de spelregels van ons ruilbeleid.